Skink-utlämning

Måndag 14 dec kl 8-20 på Kärragärde, Tisdag 15 dec 16-18 på Frölunda Torgs parkering fält C, Tisdag 15 dec kl.18,45-20 på Klovstens pendelparkering, Ni som ska hämta på Mostorp är det vecka 51 tisdag -söndag

Utlämning av skinkor

Måndag 14 dec kl 8-20 på Kärragärde Tisdag 15 dec 16-18 på Frölunda Torgs parkering fält C Tisdag 15 dec kl.18,45-20 på Klovstens pendelparkering Ni som ska hämta på Mostorp är det vecka 51 tisdag -söndag